[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc800/utility/hjalpare/
..16-Apr-2003 22:56Parent directory
 
basic6.bas01-May-1986 00:006345basic program
Utökad BASIC enligt Bit för bit plus ett antal ytterlgare
finesser.
basic6.rem01-May-1986 00:002064 
Manual till BASIC6.BAS.

capsonly.bac16-Jun-1986 00:001771compiled basic program
Capslock-mode utan att capslock lyser.

cd.bac28-Sep-1986 00:002783compiled basic program
Skapar BASIC-instruktionerna CD och FILESTAT som vanligtvis
finns i LUX-NET. Gör det enklare att byta UFD än med
cd.inf28-Sep-1986 00:0014912 
Manual till CD.BAC.

chainare.bac02-Jun-1986 00:001771compiled basic program
Tar över datorn i kommandomod.

chainare.inf02-Jun-1986 00:003704 
Manual till CHAINARE.BAC.

confil0.bac11-Aug-1986 00:00759compiled basic program
Program som gör att alla program som skiver på CON: skriver
på fil 0. Används främst tillsammans med CAT:s REMOTE-rutin
confil0.inf11-Aug-1986 00:001407 
Infofil till CONFIL0.

credev.bas10-Jun-1986 00:004808basic program
Skapar pseudonamn för UFD-filer.

credev.dok10-Jun-1986 00:00401 
Manual till CREDEV.BAS.

css.abs21-Jul-1987 00:003795 
Tillhör CSS.

css.bac21-Jul-1987 00:002783compiled basic program
Jobbkontrollprogram som tar över kontrollen över datorn.
Från Diab Data.
css.ovl21-Jul-1987 00:001771 
Tillhör CSS.

cssdemo.bnt04-Apr-1988 00:001742 
Bunt med DEMO.CSF, DEMO1.CSF, DEMO2.CSF som demonstrerar
användning av CSS. Hör ihop med CSS.ABS. Packas upp med
demon40.bac24-Jul-1986 00:00759compiled basic program
Alla tecken får dubbel bredd vid WIDTH 40 i terminalmod.

demon40.inf24-Jul-1986 00:00497 
Manual till DEMON40.BAC.

dir.bas01-May-1986 00:002508basic program
Skapar kommando för listning av aktuellt Ufd bibliotek.

do.bac10-Apr-1987 00:001771compiled basic program
Skapar instruktion för läsning av instruktioner och
kommandon direkt från en fil.
do.doc10-Apr-1987 00:004074 
Manual till DO.BAC.

extbasic.bas01-May-1986 00:001685basic program
Utökad BASIC enligt Bit för bit.

fg802.bac13-Aug-1986 00:001771compiled basic program
ABC806-simulering för editering i 806-program.

fg802.inf13-Aug-1986 00:002166 
Manual till FG802.BAC.

filhant.bac18-May-1986 00:001771compiled basic program
Listskyddat program, troligen filkopiering.

hardcopy.rel08-Dec-1989 00:002783 
Relokerbar, inladdningsbar hardcopyrutin från DIAB. Har
skickats ut på diskett/ kassett tidigare.
inputdog.bac04-Oct-1986 00:001771compiled basic program
Tidsinställd RESET i kommandomode.

inputdog.inf16-Oct-1987 00:001602 
Manual till INPUTDOG.BAC.

job.bas01-May-1986 00:001845basic program
Hämtar indata till program från textfil.

jobavsl.bas01-May-1986 00:00402basic program
Hjälpprogram till JOB.BAS.

jobinfo.bas01-May-1986 00:001090basic program
Manual till JOB.BAS.

key.bac01-May-1986 00:002783compiled basic program
Skapar tangentbordsbuffert och kommando för
förprogrammering av tangenter.
key.inf01-May-1986 00:0019248 
Manual till KEY.BAC

keymini.bac02-Jun-1986 00:002783compiled basic program
Skapar tangentbordsbuffert.

keymini.inf02-Jun-1986 00:008626 
Manual till KEYMINI.BAC.

keyprog.bas01-May-1986 00:001874basic program
Förprogrammering av tangenter med KEY-kommandot.

kontkl.bas01-May-1986 00:001335basic program
Kontinuerlig visning av systemtiden på skärmen.

mtask.bas06-May-1986 00:00873basic program
Hjälpprogram till MULTASK.BAS.

multask.bas06-May-1986 00:003998basic program
Multitasking, upp till 16 jobb samtidigt.

multask.doc06-May-1986 00:001949 
Manual till MULTASK.BAS.

progkey.80201-May-1986 00:003953 
Förprogrammering av tangenter.

progkey.rem01-May-1986 00:002232 
Manual till PROGKEY.802

pug.bac10-Apr-1987 00:004807compiled basic program
En nedkortad version av PUG800.BAS. Relokerbar dvs placerar
sig själv på ledigt utrymme.
pug.doc10-Apr-1987 00:009035 
Information till PUG.BAC.

pug800.bas10-Apr-1987 00:0016713basic program
Programmeringshjälpmedel med skärmeditor mm. Se PUG800.INF.

pug800.inf29-Jun-1987 00:005609 
Information till PUG800.BAS.

ram802.bas03-Oct-1986 00:002028basic program
RAM-laddning av BASIC II på ABC802.

rambas.80601-May-1986 00:00811 
RAM-laddning av BASIC II på ABC806.

runram.80625-May-1987 00:00939 
Laddar basictolken till RAM: och ändrar systempromten från
'ABC806' till 'Ellen'.
scrdump.bas14-Nov-1986 00:001565basic program
Skapar kommando för skärmkopia till skrivare.

sim802.abs01-May-1986 00:00759 
Släcker skärmen när ingen tangentinput pågår.

sim802.asm21-Mar-1991 00:001239assembler source code
Disassemblerad källkod för SIM802.ABS.

sim802.inf01-May-1986 00:00744 
Manual till SIM802.ABS.

st_llpar.bas15-Dec-1986 04:0019973basic program
 
ställpar.bas15-Dec-1986 00:0019973basic program
Inställning av parametrar i vissa program tex TED.

systime.bas01-May-1986 00:001248basic program
Kontinuerlig visning av systemtiden på skärmen.

time.80601-May-1986 00:001432 
Kontinuerlig visning av systemtiden på skärmen.

time.bas01-May-1986 00:00648basic program
Kontinuerlig visning av systemtiden på skärmen.

time.txt04-Aug-1986 00:001449plain text
Information om TIME2.806.

time2.80629-Sep-1986 00:002438 
TIME.806 i färg.

userdog.bac09-Oct-1986 00:001771compiled basic program
Tar över datorn efter viss tid i kommandomode.

userdog.inf09-Oct-1986 00:003852 
Manual till USERDOG.BAC.

wfl.bas01-May-1986 00:001063basic program
Utför en serie kommandon.

window.bac25-Jun-1988 00:003795compiled basic program
Skapar enheten WND: genom vilken man kan öppna fönsterfiler
på skärmen. Används av PSSEKR. Ver 2.00 av Kristoffer
window.inf25-Jun-1988 00:0036224 
Infofil till WINDOW.BAC.

x800x80.bas01-May-1986 00:001221basic program
Laddning av ABC80-basic från diskett.

xbdemo.bas10-Jan-1987 00:003000basic program
Demonstration av utökad BASIC i XBEXTB.ABS.

xbdemo.txt10-Jan-1987 00:00842plain text
Manual till XBEXTB.ABS.

xbextb.abs10-Jan-1987 00:003795 
Utökad BASIC.

xbld.abs10-Jan-1987 00:00759 
Hjälpprogram till XBEXTB.ABS.

xbsetopt.bac10-Jan-1987 00:001771compiled basic program
Hjälpprogram till XBEXTB.ABS.


[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]