[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

Pikakirjoittimet kirjoittavat matriisilla ja niiden nopeus on 50-100 merkkiä sekunnissa. Pikakirjoittimia käytetään esim. taulukoiden ja datalistojen tulostukseen. Useat kirjoittimet pystyvät myös esittämään graafista informaatiota, esim käyriä.

Laatukirjoittimet kirjoittavat kirjasinkehällä tai -pallolta, mistä johtuen kirjoitusnopeus on pienempi. Laatukirjoitinta käytetään, kun vaaditaan hyvää kirjoitusjälkeä, esim. kirjeiden kirjoitus.

Kirjoitin [Kuva kirjoittimesta]

1.4.5 Plotteri

Piotteria käytetään esim. käyrien, piirrosten ja karttojen esittämiseen. Plotteri piirtää paperille hyvin suurella erottelukyvyllä, n. 0,1 mm. Paperin koko ja erottelutarkkuus vaihtelevat valmistajan mukaan.

1.4.6 Digitalisointipöytä

Digitalisointipöytää käytetään esim. käyrien, piirrosten ja karttojen tietojen suoraan syöttämiseen ilman näppäismistön apua.

1.4.7 Modemi

Modemia käytetään tietojen siirtoon esim. mittausjärjestelmässä, jossa mittapisteet ovat kaukana toisistaan. Modemin avulla on myös mahdollista liittää ABC800 suureen tietokoneeseen. ABC800 toimii tällöin suuremman tietokoneen päätteenä.

1.5 Ohjelmointikieli

Tietokoneille on olemassa suuri joukko erilaisia kieliä aina konekielikäskyistä korkean tason kieliin, esim. konekoodi, ASSEMBLER, BASIC, COBOL, FORTRAN, PASCAL ym. Konekoodiksi kutsutaan sellaista informaatiota, jolla prosessori/mikroprosessori työskentelee.


[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 03, 2020.