[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

Konekoodi koostuu erilaisista ykkösten ja nollien yhdistelmistä. Konekoodilla ohjelmointi on sekä työlästä että aikaa vievää. Siksi on kehitetty erilaisia korkean tason kieliä, esim. BASIC. Korkean tason kieli on ihmisiäheisempää kuin konekoodi.
Konekoodi: BASIC:
10010011
10001101 50 IF A>B THEN GOTO 230
10101100
01101010
01101110
00011010

ABC800 käyttää normaalisti korkean tason kieltä BASIC (Beginners' All-purpose Symbolic Instruction Code), joka on huomattavasti helpompi myös vasta-aikajan oppia. Eri tietokoneilla, esim. ABC800 ja ABC80, on tiettyjä erilaisuuksia kielessä. ABC800:n komennot ja käskyt selviävät BASIC II-käsikirjasta.

Sovellutusohjelman ajamiseksi ja käyttämiseksi ei kuitenkaan tarvita mitään BASIC-tietoutta. Luxorin tarjoamia sovellutusohjelmia seuraavat täydelliset käyttö- ja ajo-ohjeet.

ABC800:a voidaan ohjelmoida myös konekoodilla. Tämä edellyttää, että ohjelmoija on perehtynyt hyvin konekieliohjelmointiin ja että hänellä on käytössään tietokoneeseen kuuluvien piirien käsikirjoja.

1.6 Ohjelmat

1.6.1 Järjestelmäohjelmat

ABC800:n järjestelmäohjelma on ROM-muistissa. Järjestelmäohjelma sisältää tulkin, joka kääntää BASICin konekoodiksi. Lisäksi siinä on ohjausrutiinit ja syöttö-/tulosrutiinit näyttöä, näppäimistöä, levymuistia ja kasettimuistia varten.

Tämän lisäksi on järjestelmäohjelmaa laajennettu lisälaite-PROM-piirillä, joka perusmuodossaan sisältää kirjoitin- ja pääterutiinin. Koska kirjoitin- ja pääterutiini ovat PROM-piirissä, tähän piiriin voidaan tallentaa muitakin ohjausrutiineita.

Erilaisia järjestelmäohjelmia voidaan myös ladata levymuistista, esim. järjestelmäohjelmat, joilla ohjataan laajennuskorttien tulo/lähtösignaaleja tai järjestelmäohjelmat muille korkean tason kielille, esim. PASCALille.


[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 03, 2020.