[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

2.2.2 Toiminta

Heti virran kytkemisen tai uudelleenkäynnistyksen jälkeen tietokonetta (mikroprosessoria) ohjaa järjestelmäohjelma, joka nollaa kaikki muuttujat, tyhjentää kuvamuistin ja kirjoittaa näyttöön ABC800. Tämän jälkeen tietokone on valmis ottamaan vastaan ohjelmakäskyn tai komennon. Myös AUTOSTART on mahdollinen, ks. kohtaa 4.5.1.

ABC800:n näppäimistä on jaettu kolmeen erilliseen näppäinkenttään, alfanumeerisiin, funktio- ja numeerisiin näppäimiin. Kukin näppäimistön näppäin antaa erityisen koodin, jolla on oma vastineensa nk. ASCII-koodissa. ABC800 muuttaa sen jälkeen ASCII-koodin merkiksi, joka kirjoittuu kursorin kohdalle ja kursori siirtyy askelen oikealle. Täten kursori siis ilmaiseen, mille kohtaa seuraava merkki kirjoittuu. ASCII-koodia voidaan myös tulkita graafisesta, ks. liite 1. Näppäinten koodia voidaan muuttaa CTRL- ja/tai SHIFT-näppäimin erityisten koodien tai suorien komentojen antamiseksi ABC800:lle.

Ohjelmakäskyä näppäiltäessä huolehtii järjestelmäohjelma käskyn kirjoittamisesta näyttöön, merkki merkiltä. Kun sitten painetaan RETURNnäppäintä, järjestelmäohjelma tarkistaa, että kyseessä on oikea BASICkäsky. Mikäli näin on asian laita, odottaa tietokone seuraavaa käskyä tai komentoa. Mikäli käsky on virheellinen, antaa tietokone siitä ilmoituksen näyttöön kirjoittamalla, esim. Error 220.

Kun komento näppäillään, se kirjoittuu myös näyttöön, esim LOAD CAS:, ja kun RETURN-näppäintä painetaan, järjestelmäohjelma toteuttaa käskyn.


[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 03, 2020.