[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

8 Liitteitä

Liite 1

Näppäinkoodit merkki/grafiikkamuodossa (ASCII-taulukko)

[ASCII-taulukko]

ASCII-koodit (A) tulkittuna merkki- (M) ja grafiikkamuodossa (G). Grafiikkamuoto kuuluu vain ABC800 C-malliin.


[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 03, 2020.