[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

Liite 2

Näppäimistön koodit

ASCII Ctrl Shift Näppäin ASCII-nimitys Toiminta
0 X E NUL
1 X A SOH --
2 X B STX --
3 X C ETX Pysäyttää toteutuksen
4 X D EOT --
5 X E ENQ --
6 X F ACK --
7 X G BEL "Piip" kaiuttimesta
8 X H BS ">-" näppäin *)
9 X I HT "-<" näppäin *)
10 X J LF Rivinsiirto
11 X K VT --
12 X L FF Tyhjentää ruudun *)
13 X M CR RETURN-näppäin *)
14 X N SO --
15 X O SI --
16 X P DLE --
17 X Q DC1 --
18 X R DC2 --
19 X S DC3 Askeltaa yhden käskyn
20 X T DC4 --
21 X U NAK --
22 X V SYN --
23 X W ETB --
24 X X CAN Poistaa kirjoitetun rivin
25 X Y EM --
26 X Z SUB --
27 X Ä ESC --
28 X Ö FS --
29 X Å GS --
30 X Ü RS --
31 X X O US --
128 X > DEL --

*) Nämä merkit vaikuttavat näyttöön suoraan.


[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 03, 2020.