[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]

1. Presentation

Flexskivenheten ABC 834 ör utformad för alla passa till ABC 802. Med vid leveransen följer en fästplatta för montering på sidan av ABC 802 (se monteringsanvisning).

Flexskivenheten anvands för lagring av stora informationsmängder. Informationen kan utgöras av program som ska köras eller av data som ska bearbetas i datorn.

[ABC 802 med ABC 834] [Flexskiva]

Flexskivenheten kan också användas som fristående enhet till samtiliga datorer i ABC 800-familjen. I förtsättningen skriver vi ABC 800 och avser då alla modellerna i ABC 800-familjen. Vissa skillnader finns dock i t ex inkopling och då används de olika modellbeteckningarna.

1.1 Funktion

I fexskivenheten använd 5 1/4" dubbelsida skivor, som är belagda med järnoxid (flexskivor). Program och data lagras på skivan genom magnetisering av järnoxidskiktet. I princip går lagrigen till på samma sätt som vid inspelning på en vanlig kassettbandspelare. Jämfört med kassettband had dock flexskivan den fördelen att man snabbt kan hitta ett speciellt program eller en viss datamängd.

Flexskivenheten innehåller två drivenheter, dvs den rymmer samtidgt två flexskivor. Drivenenheten innehåller elektronik och mekanik för drivning av flexskivan. Skivan, som roterar inuti pappersomslagdet, drivs av en likströmsmotor. Läs och skrivhuvuden, två i vardera drivenheten, ombesörjer lösning och skrivning av informationen. Eftersom drivenheten innehåller två läs/skrivhuvuden, lagras informationen på båda sidorna. På en skiva kan man lagra 655 330 tecken. Flexskivenenheten innehåller dessutom ett switchat nätaggeragat, som leverar erforderliga matningsspänningar.


[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 07, 2020.