[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]

2 Användning

2.1 Förpacking

Flexskivenheten leveras i en kartong som är försedd med stötdämpande material.

Kartongen innehåller följande:

2.2 Anslutning

2.2.1 Direktanslutning

Styrkortet ansluts till ABC-bussen via den lediga kortplatsen i ABC 800. Om system ska ytökas med ytterligare expansionkort måste man använda expansionhet ABC 890. I detta fall placeras styrkortet i expansionslådan - se avsnitt 2.2.2.

Kontrollera att datorn är klar för anslutning till ABC 834. Om styrkortet som leveras med ABC 834 (art nr 55 21046-11 altrenativ -41) används ska etiketten på datorns baksida vara märkt DOS ver. 19, eller högre nummer. I vissa datorer som ABC 834 ska anslutas till måste man byta ett PROM.
Dator Märking på PROM
ABC 800 ABC6-52
ABC 802 ABC32-21
ABC 806 ABC66-21

[Direktanslutning]

[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 07, 2020.