[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 1. Kontrollera att samtliga enheter är avstängda.
 2. Skjut in styrkortet i korthållaren. Skjut in kortet ordentligt så att kortkontakten säkert bottnar i uttaget.
 3. Signalkabeln som är fast ansluten till ABC 834 ansluts till kontakten på styrkortets framsida. Kontakterna går bara att sätta i på ett sätt.
 4. ABC 802: Anslut flexskivenhetens fasta nätkabel till uttaget på datorns baksida. Anslut nätkabeln till uttaget på flexskivenhetens baksida.
  ABC 800 och ABC 806: Anslut nätkablarna till uttagen på flexskivenheten respektive datorns baksida.
 5. Sätt i stickkontakten (kontakterna) i vägguttaget.
 6. Slå till strömställaren (-na).
 7. Tryck in RESET-knappen, som är placerad på datorns baksida.
 8. Systemet är klart för använding när bildkärmer skriver "ABC 80X".

2.2.2 Anslutning via expansionsenhet ABC 890

[Anslutning via expansionenhet]

 1. Kontrollera att samtliga enhet är avstängda.
 2. Skjut in styrkortet är inskjutet i expansionenheten. Bilden på nästa sida visar vilka kortplatser som kan användas.

[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 07, 2020.