[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]

OBS!
Tvinga aldrig in skivan med våld.
[Insättning av flexskiva]
  1. För vredet till låslåge.
  2. Tryck in återställningsknappen RESET, som är placerad på datorns baksida.

2.8 Urtagning av flexskiva

  1. For vredet till öppet läge.
  2. Ta ut skivan.
  3. Sätt tillbaka skivan i förvaringsfodralet.

OBS!
Ta ur flexskivorna innan du stänger av flexskivenheten eller datorn, i annat fall finns risk för att den lagrade informationen kan förstöras.

2.9 Formatering

Nya skivor måste formateras innan de kan anvandas, detta gors med hjälp av programmet DOSGEN eller under systemrutiner i MENY 0. Gamla skivor som innehåller information och som ska användas for lagring av ny information kan rensas och testas för filhantering.


[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 07, 2020.