[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]

Flexskivorna är omtåliga och måste därför hanteras med största varsamhet. Beakta följande:

Innan skivan kan användas måste den formateras. Formateringen, som görs med hjälp av programmet DOSGEN eller i Meny 0 (systemrutiner), förbereder skivan för användning. Orn man vill skrivskydda flexskivan, dvs göra det omöjligt att ändra den lagrade informationeri, sätter man en bit skrivskyddstape över skrivskyddspåret.

Skivan är indelad i 2 x 80 spår. Varje spår är indelat i 16 sektorer. Varje logisk sektor rymmer 256 bytes. Men av dessa åtgår ett visst utryrrime för biblioteksrutiner, filnummer och sektornummer. Kvar finns ca 639 000 tecken vilka är tillgängliga for användaren. En A4-sida innehåller ca 4000 tecken (inklusive mellanslag etc), vilket innebär att man kan lagra 150 A4-sidor på en sida.

2.5 Drivenheten

Flexskivan drivs av en motor, som roterar skivan med 300 varv per minut. Läs/skrivhuvudena flyttas med hjälp av en stegmotor.

2.6 Start

  1. Se till att enheterna är rätt anslutna (se föregående avsnitt).
  2. Tryck in strömställaren.
  3. Tryck in återställningsknappen RESET, som är placerad på datorns baksida.
  4. När bildskirmen visar "ABC 800" är systemet klart för användning.

2.7 Isittning av flexskiva

  1. Ta flexskivan ur förvaringsfodralet.
  2. Skjut försiktigt in flexskivan till det hörs ett klick. Skivan ska vara vänd så att skrivskyddspåret pekar uppåt.

[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 07, 2020.