[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]

SYS
Programmet är ett systemprogram. Vissa av programmen på systemskivan har filtyp .SYS. Filtypen .SYS bor inte användas för applikationsprogram.
ABS
Programmet ska köras under skivoperativsystemet DOS. Dessa program är s k absolutadresserade filer. Biblioteksprogrammet LIB.ABS är ett sådant program.

I ovrigt kan filtypen väljas godtyckligt.

3.3 Adressering av enhet

Följande kringutrustning kan adresseras:

Enhet kan i de flesta fall bytas mot CON:, "MF0:". "MF1.". "CAS:" eller "PR:".

Om "enhet" utelamnas, adresseras alltid drivenhet 0. Om kommandot inte gar att utföra, dvs filen existerar inte, adresseras drivenhet 1. Vill man adressera kassettbandspelaren samtidigt som flexskivenheten är inkopplad, måste alltid CAS: anges. I annat fall kan CAS: utelämnas.


[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 07, 2020.