[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Tietokone informaatiojärjestelmän osana

Sven R. Hed
Frank Kindwall (illustrator) and Vuokko Jarva (translator)

In Finnish, translated from Swedish

Publisher: Kustannusosakeyhtiö Tammi, 1976

ISBN: 951-30-2447-4 (Wikipedia Book Sources) (Wikipedian kirjalähteet)


Hallinnolsten tehtävien lisääntyneen mekaanisuuden ja kaavamaisuuden takia informaatiojärjestelmä ulottaa lonkeronsa yhä laajemmalle organisaatiossa. Suoraan tietokoneeseen yhdistetty etäpääte saatetaan asentaa esimerkiksi työpajan lattialle tai pankin sivukonttoriin. MOnilla aloilla tarvitaan sen tähden runsaasti informaatiojärjestelmää ja tietokoneita koskevaa yleis- ja erikoiskoulutusta.

Tämä kirja on juuri tuollaiseen koulutukseen sopiva yleissivistävä infromaatiojärjestelmän ja tietkonealan perusesitys.

Lukija ei tarvitse organisaatioteorian, elektroniikan, matematiikan, tilastotieteen tai minkään muunkaan tieten erikoistietoja. Lukemista tietenkin helpottaa, jos lukijalla on jonkin verran tietoja organisaation ja liikkeenjohdon ongelmista.

Maallikko voi käyttää kirjaa melko perusteellisna johdatuksena aiheeseen ja kokeneempi ATK-henkilö tai asiantuntija hakuteoksena.


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2005-02-02