[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Tietokanta 800

In Finnish

Publisher: Luxor Datorer AB, 1982

Luxor Art.n:o 22301-74

Table of Contents
 
1. JOHDANTO 1
1.1 Esittely1
1.2 Laitteisto3
1.3 Takuu3
 
2. PERUSKÄSITTEITÄ 5
2.1 Kalvolvyn organisaatio5
2.2 Rekisteri, tietue ja kenttä6
2.3 Perustavat toiminnot7
2.4 Lajittelujärjestys, sekvenssi ja taso7
2.5 Rekisterin parametrit9
 
3. VUOROPUHELU IHMINEN-TIETOKONE 13
3.1 Valintaosat - valinta13
3.2 Kysymykset - vastaukset14
3.3 Erikoisnäppäimet15
3.4 Valinta15
3.5 Virheilmotukset16
 
4. KÄYTTÖ 17
4.1 Ohjelman aloitus17
4.2 Päävalinta18
4.3 L - Listaus (ja syöttö)19
4.4 S - Lajittelu (Sorttaus)24
4.4.1 Lajitteluautomatiikka
25
4.4.2 Lajittele nykyinen järjestys
25
4.4.3 Lajittele kaikki järjestykset
25
4.4.4 Vaihda lajittelujärjestystä
25
4.5 R - Rekisterinvahto26
4.6 K - Rekisterikokoonpanon tarkistus26
4.7 M - Määrittelyt-Rekisterin mudostaminen27
4.7.1 Muodosta uusi rekisteri
28
4.7.2 Muuta rekisterirunkoa
28
4.7.3 Poista rekisteri
28
4.7.4 Nimeä rekisteri ja kirjoitin
29
4.7.5 Nimeä kenttäotsakkeet
30
4.7.6 Kopio rekisterirunko
30
4.7.7 Vaihda datalevy
32
4.7.8 Takaisin
32
4.7.9 Esimerkki datalevyn muodostamisesta
32
4.8 T - Tulostukset34
4.9 Järjestelmäruutiinit36
4.9.1 Rekisterin kopiointi
36
4.9.2 Rekisterin muuntaminen
38
4.9.3 Formatointi
43
4.9.4 Varmuuskopio
44
4.9.5 Tiedostojen kopiointi
44
4.9.6 Sisällysluettelo
45
4.9.7 Rekisterin korjaus
46
4.9.8 Vakioformaatin vaihtaminen
46
4.10 V - Vaihda datalevy47
4.11 O - Omat rutiinit47
4.12 Toimenpiteet ajon jälkeen47
 
5. FORMAATTI JA LOMAKE 49
5.1 Yleistä49
5.2 Vakioformaatti (formaatti 0)49
5.3 Määrittelyt50
5.4 Tietueformaati51
5.5 Otsakeformaati53
5.6 Esimerkki - yksinkertainen54
5.7 Esimerkki - kehittynyt56
5.8 Erikoisniksejä57
 
6. APURUTIINIT 59
6.1 Datan siirtäminen TIETOKANTA ABC:stä59
6.2 Vakioformaatin ja lajittelujono muttaminen61
6.3 Sysrep - järjestelmän korjaus61
 
7. MUUTA 63
7.1 Erot ABC 800M/ABC 800C63


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2006-01-27