[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Tietojenkäsittelyn perusteet

F. R. Crawford

In Finnish, translated from English

Publisher: Sininen Kirja Oy, 1971


Tietokone on kehitetty auttamaan ihmistä säilyttämään järjestyksen nykyaikaisessa, tietojen täyttämässä maailmassa. Enää ei ihminen pysty hallitsemaan ja pitämään muistissan kaikkea omaan alaansa kuuluvaa tietoa. On turvauduttava koneiden muistiyksiköihin. Automaattinen tietojenkäsittely nopeuttaa sekä tietojen keräämistä, lajittelua että säilytystä.

Tämä kirja on johdatus tietokoneiden ja niiden käyttötarkoituksen ymmärtämiseen. Se jakautuu viiteen osaan, joista ensimmäisessä käsitellään tietokoneen mahdollisuuksia nyky-yhteiskunnassa, tietojen alkuperää, käsitteluä ja tietokoneiden historiaa. Toinen osa perehdyttää yksityiskohtaisesti lukujärjestelmiin ja seuraava tietokoneen rakenteeseen ja toimintaan. Ohjelmointi ja siihen kuuluvat asiat saavat valaistusta neljännessä osassa, viimeisessä tutustutaan FORTRAN- ja COBOL-kielen avulla ohjelmointijärjestelmiin.

Kirja sopii erinomaisesti alan peruskurssien oppikirjaksi ja itseopiskelijoille.


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2005-04-28