[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Tietojenkäsittelyn alkeet

Martti Holopainen, Heikki Poutsaari and Raimo Pyydönniemi

In Finnish

Publisher: Raimo Pyydönniemi Ky, 1984

ISBN: 951-99481-4-7 (Wikipedia Book Sources) (Wikipedian kirjalähteet)


Tämä teos on tarkoitettu oppikirjaksi keskiasteen ammatillisiin oppilaitoksiin sekä itseopiskeluun tietojenkäsittelystä kiinnostuneille.

Teoksessä käsetllään tietokonelaitteistoa ja ohjelmointia sekä erilaisia sovelluksia. Tietojenkäsitteluä lähestytään peruskäyttäjän näkökulmasta.


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2005-12-24