[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc80/berakn/
..29-Nov-2002 12:01Parent directory
 
a1.bas16-May-1985 00:00409basic program
Beräkning av slutvärdet på en investering. Alla programmen
nr+'.BAS' är hämtade ur 'Some Common Basic Programs 2nd ed.
a108.bas16-May-1985 00:00906basic program
Addition, subtraktion, eller skalär multiplikation av max
30*30-matriser av flyttal. Se A1.BAS.
a130.bas16-May-1985 00:00484basic program
Beräkning av Chi-2 fördelning (statistisk
fördelningsfunktion). Se A1.BAS.
a133.bas16-May-1985 00:00785basic program
Beräkning av Chi-2 test från tabelldata (statistik). Se
A1.BAS.
a147.bas16-May-1985 00:001530basic program
Multipel linjär regression. Bestämmer a(i) för y=summa
a(i)*x(i). Se A1.BAS.
a154.bas16-May-1985 00:00647basic program
Geometrisk regression. Bestämmer a och b i y=a*xüb från
tabelldata. Se A1.BAS.
a156.bas16-May-1985 00:00644basic program
Exponentiell regression. Bestämmer a och b i y=a*eü(b*x)
från tabelldata. Se A1.BAS.
a3.bas16-May-1985 00:00426basic program
Beräknar slutvärde på regelbundna inbetalningar. Se A1.BAS.

a52.bas16-May-1985 00:00509basic program
Beräkning av ytan på en polygon. Se A1.BAS.

a54.bas16-May-1985 00:001294basic program
Solvering av plan triangel med tre kända storheter (sidor,
vinklar). Se A1.BAS.
a58.bas16-May-1985 00:00967basic program
Beräkning av vinkel mellan två tredimensionella vektorer.
Se A1.BAS.
a60.bas16-May-1985 00:00486basic program
Addition, subtraktion, skalärprodukt och kryssprodukt av
tredimensionella vektorer. Se A1.BAS.
a72.bas16-May-1985 00:001618basic program
Plottar på skärmen en funktion angiven på rad 130 i polära
koordinater. Se A1.BAS.
a81.bas16-May-1985 00:00422basic program
Linjär interpolation. Se A1.BAS.

a93.bas16-May-1985 00:00413basic program
Lösning av andragradsekvation. Se A1.BAS.

a95.bas16-May-1985 00:00951basic program
Bestämning med Newtons metod av reella rötter till polynom.
Se A1.BAS.
a97.bas16-May-1985 00:00900basic program
Beräkning av rot (inom specificerat intervall) till
polynom. Se A1.BAS.
acker.bas18-Sep-1984 00:001308basic program
Beräkning av icke primitivt rekursiva Ackermanns funktioner

btganlys.bas18-Sep-1984 00:004515basic program
Betonganalys: Cement, sand, vatten mm. Mycket specialiserat

btgsana.bas18-Sep-1984 00:003962basic program
Beräknar siktkurva av sand och stenmaterial. Mycket
specialiserat.
budget.bas18-Sep-1984 00:00911basic program
Kalkylprogram för hembudget. Består av tre delar BUDGET,
BUDGETVÅ och BUDGETRE. Felaktig chainsats !
budgetre.bas18-Sep-1984 00:009884basic program
Hör till BUDGET. Utgång saknas.

budgetv_.bas18-Sep-1984 03:00934basic program
 
budgetvå.bas18-Sep-1984 00:00934basic program
Hör till BUDGET.BAS. Felaktig chainsats !

calc.80k27-Nov-1984 00:002366 
Kalkylprogram (typ Visicalc). Hör ihop med CALC3.80K. Se
CALC.INF.
calc.inf27-Nov-1984 00:003876 
Information om CALC.80K.

calc1.ber16-May-1985 00:006095 
Kalkylprogram med rader och kolumner. Se CALC1.REM.

calc1.rem16-May-1985 00:003472 
Information om CALC1.BER.

calc2.bas16-May-1985 00:007220basic program
Kalkylprogram med rader och kolumner. Utvidgning av
CALC1.BER. Se CALC2.REM.
calc2.rem16-May-1985 00:003625 
Information om CALC2.BER.

calc3.80k27-Nov-1984 00:0010402 
Hör ihop med CALC.80K.

dagar.bas18-Sep-1984 00:001669basic program
Beräknar antal dagar mellan två datum, samt veckodag. Obs !
Endast Gregorianska kalendern. Införd i Sverige 1 mars 1753
damerna1.bas14-Jul-1988 00:002723basic program
Ett schackproblem. Se ABC-Bladet nr 3 och 4 1987 sid 16 och
62.
datum.bas18-Sep-1984 00:001757basic program
Beräknar antal dagar mellan två datum, samt veckodag. Obs!
Gregorianska kalendern. Infördes i Sverige 1 mars 1753.
diffekv.bac16-Feb-1986 00:003795compiled basic program
Numerisk lösning av differentialekvationer av typ y'=f(x,y)
i def-sats enligt Eulers, Heuns eller Runge-Kuttas metod.
faculist.bas16-May-1985 00:00624basic program
Skriver med 14 siffrors noggrannhet ut fakulteten av
heltalen 1,2,...
headfit.bas18-Sep-1984 00:004957basic program
Beräkning av typstorlek och mellanslag för rubriker (för
tryckeri).
info.bas18-May-1985 00:00623basic program
Start & infoprog. för ny var. av mattepkt:t m. högprecision
Hör ihop med MATTE1-2. Se kass 8, ABC-bladet 82.
insturkt.bas23-Oct-1985 00:0017650basic program
Instruktionsprogram. Hör till logiksimuleringsprogrammet
LOGSIM. Obs felaktigt programnanm.
kalender.217-May-1985 00:0012385 
Kalenderklocka med minnesanteckningar och alarm. Utvidgning
av klockprogram i 'Mikrodatorns ABC' sid 228.
kalender.323-Oct-1985 00:003246 
Tillv. kalender på skrivaren. Buggig, se ABC-bladet 84-1, s
21. Nästan identisk m KALENDER.BAS, KALENDR.BAS, KALENPR.BA
kalender.bas18-Sep-1984 00:001548basic program
Tillv. kalender på skrivaren. Buggar, se ABC-bladet 84-1, s
21. Nästan identisk m. KALENDR.BAS, KALENDER.3 o KALENPR.BA
kalendny.bas16-May-1985 00:008416basic program
Beräknar kalender, helgdagar för olika år.

kalendr.bas18-Sep-1984 00:001501basic program
Tillverkar kalender. Innehåller fel, se ABC-bladet 84-1 sid
21. Nästan identisk med: KALENDER.BAS, KALENDER.3 och
kalenpr.bas27-Oct-1985 00:003729basic program
Tillverkar kalender på skrivare. Innehåller fel, se
ABC-bladet 84-1 sid 21. Nästan identisk med KALENDER.BAS,
kretsmat.bas23-Oct-1985 00:009966basic program
Imatningsprogram för kretsmatris. Hör till
logiksimuleringsprogrammet LOGSIM.
kyl.bac18-Nov-1984 00:006831compiled basic program
Kalkylprogram med rader och kolumner. Se KYLINST.TXT.

kylinst.txt18-Nov-1984 00:001952plain text
Information om KYL.BAC.

linser.bas16-May-1985 00:0011677basic program
Beräknar och visar strålgången i enkla linser.

listning.bas23-Oct-1985 00:0010380basic program
Listningsprogram för krets- och signalmatriserna Hör till
logiksimuleringsprogrammet LOGSIM.
locny.80t11-Jul-1987 00:008777 
För uträkning av avstånd bäring och poäng vid tester
(båtsport?).
logsim.bas23-Oct-1985 00:001757basic program
Menyprogramdel för logiksimulering. Hör ihop med INSTURKT,
SIMULERI, SIGNALMA, LISTNING, KRETSM,PARITET, EXEMPEL.SIM m
lotto80k.bas28-Oct-1985 00:001400basic program
Tillverkar lottorader.

mandel.bas11-Jul-1987 00:005991basic program
Visar hur man räknar ut Mandelbrotsmängden och demonstrerar
grafiskt resultatet.
mandel.inf11-Jul-1987 00:001191 
Infofil till MANDEL.BAS.

matris.bac01-Jun-1986 00:0017963compiled basic program
Matrisräkning: Invertering, multiplicering, basbyte och
ekvationssystemlösning.
matte1.bas18-May-1985 00:0021123basic program
Hör till matematikpaketet. Se INFO.BAS.

matte2.bas18-May-1985 00:009749basic program
Hör till matematikpaketet. Se INFO.BAS.

multi.bas18-Sep-1984 00:002169basic program
Multiplicering av heltal med upp till 120 siffror.

multi2.bas18-Sep-1984 00:001330basic program
Multiplicering av heltal med upp till ca 2800 siffror.

multstor.bas16-May-1985 00:005946basic program
Multiplikaton av två stora tal.

nonlin.bas31-Jul-1987 00:005778basic program
Ickelinjära ekvationsystem för ABC80 m. BasicII-kort, 80TKN
el. en 802:a. 80:n ger dåliga resultat vid vissa problem.
opamp301.bas16-May-1985 00:003847basic program
Beräkningar för operationsförstärkare 301A.

p16b.bac18-Sep-1984 00:005819compiled basic program
Ersätter P16 och ASP16K på kasett 7. Hör till
matematikpaket med högprecision. Se RÄKNARE.REM.
persnr.bas18-Sep-1984 00:002837basic program
Beräknar och rättar kontrollsiffra för inmatade
personnummer för personer födda 1800-1999.
plantopt.bas18-Sep-1984 00:004960basic program
Beräknar hur man bör så sina rader i trädgårdslandet.

potavtv_.bas18-Sep-1984 03:001168basic program
 
potavtvå.bas18-Sep-1984 00:001168basic program
Beräknar 2 upphöjt i n, där n är ett heltal mellan 1 och
1980 (om 32k).
primtal.bas28-Jun-1985 00:001117basic program
Beräknar och visar på skärm alla 6-siffriga primtal.

prog1b.bac18-Sep-1984 00:007843compiled basic program
Ersätter PROG1 på kassett 7, huvudprogram för
matematikprogram med högprcision. Se RÄKNARE.REM.
r_knare.bas18-Sep-1984 03:005047basic program
 
r_knare.rem18-Sep-1984 03:001882 
 
r_tter.inf10-Jan-1988 04:001013 
 
resultat.bas18-Sep-1984 00:008459basic program
Sorterar, sparar och skriver ut inmatade tävlingsresultat.
Flexskiva och printer lämpligt.
retur01.bas22-Aug-1988 00:008855basic program
Tar fram tabeller över ressträckans längd mellan olika
platser. Av Thor Kristoffersen, 840812, reviderat juli 86,
rex.bas18-Sep-1984 00:004976basic program
Beräknar frekvens, kapacitans, induktans eller reaktans för
elektriska kretsar.
rotenur.bas07-Feb-1986 00:002265basic program
Beräknar med max 3500 decimaler utan avrundning roten ur
ett heltal.
rymdgeom.bas16-May-1985 00:004394basic program
Beräkning av yta och volym för låda, kub, prisma och
cylinder.
räknare.bas18-Sep-1984 00:005047basic program
Simulerar kalkylator. Modifikation av RPN.BAC på kassett 8
för att passa matematikpaketet på kasett 7.
räknare.rem18-Sep-1984 00:001882 
Information om RÄKNARE, PROG1B och P16B, som hör till
matematikpaket med högprecision.
rötter.inf10-Jan-1988 00:001013 
En översikt över de tre program för rotutdragning med många
decimaler som finns i programbanken.
signalma.bas23-Oct-1985 00:007065basic program
Inmatningsprogram för signalmatrisen, Hör till
logiksimuleringsprogrammet LOGSIM.
simuleri.bas23-Oct-1985 00:0012389basic program
Simuleringsprogram. Hör till logiksimuleringsprogrammet
LOGSIM.
sincos.bas18-Sep-1984 00:002783basic program
Beräknar Sin-/Cosvärdena i grader för vinklar. Noggrannhete
är 17 siffror med ASCII-aritmetik.
sqrroot.bas18-Sep-1984 00:001098basic program
Beräknar roten ur ett 6 siffrors flyttal med 125 siffrors
noggrannhet.
sqrt.bas10-Jan-1988 00:006765basic program
Programmet efterliknar den algoritm som förr användes i
skolan för att manuellt beräkna kvadtratrötter.

[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]