[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc80/radio/
..29-Nov-2002 12:01Parent directory
 
__r.bas29-Nov-2002 12:010basic program
 
asctgf.bas16-Sep-1985 00:003398basic program
Styrprogram till telegrafidatabas program. Progr. START.

dxguide.bas19-Sep-1984 00:007326basic program
Avståndsberäkning, antennriktning, världsklocka.

editera.bas16-Sep-1985 00:004166basic program
Telegrafidatabas. Hör till START.

init.bas16-Sep-1985 00:00814basic program
Skapar databasen DD1.DAT. Hör till START.

lcber_k.bas16-May-1985 03:001459basic program
 
lcberäk.bas16-May-1985 00:001459basic program
Beräknar LC resonansfrekvens.

locator.bas14-Nov-1986 00:006563basic program
Beräkning av avstånd, bäring och poäng vid tester.

loggbok.bas16-May-1985 00:007127basic program
Amatörradio loggbok.

morse.bas19-Sep-1984 00:005065basic program
Kodning/avkodning av morse över V24.

morse_vn.bas10-Dec-1985 04:0013962basic program
 
morsetek.bas16-May-1985 00:0014740basic program
Telegrafiträning. 5 olika hastigheter.

morseövn.bas10-Dec-1985 00:0013962basic program
Telegrafiträning till/från skiva.

oskartio.bas16-May-1985 00:006684basic program
OSCAR10 Data från 84.

ramsa.bas16-Sep-1985 00:00525basic program
Skapar textramsa till programmet Telegrafidatabas. Hör till
START.
ry.abs15-Apr-1986 00:004807 
RTTY program.

ry.bac15-Apr-1986 00:00759compiled basic program
RTTY program.

ryinstr.bac25-Oct-1986 00:005819compiled basic program
Instruktioner till RTTY-program. RY80.TKN saknas.

rytm.bas16-Sep-1985 00:00870basic program
Hör till telegrafidatabasprogrammet START.

s_k.bas16-Sep-1985 03:001113basic program
 
skriv.bas16-Sep-1985 00:003074basic program
Hör till telegrafidatabasprogrammet START.

snabblek.bas16-Sep-1985 00:001654basic program
Hör till telegrafidatabasprogrammet START.

start.bas16-Sep-1985 00:001128basic program
Startprogram för telegrafidatabasprogrammet.

styrrtty.bac25-Oct-1986 00:00759compiled basic program
Sätter baudhastighet i programmet RY.BAC.

sök.bas16-Sep-1985 00:001113basic program
Hör till telegrafidatabasprogrammet START.

tgfv24.bas16-Sep-1985 00:009786basic program
Delprogram till telegrafidatabas. Hör till program START.

överför.bas16-Sep-1985 00:001218basic program
 

[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]