[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc80/register/
..29-Nov-2002 12:01Parent directory
 
_ndra.adr07-Apr-1986 03:006283 
 
diskreg.bas03-May-1986 00:006198basic program
Registrering av skivor. Läser in filnamn från skivan.
Skivan kallas med sitt nummer.
info.prg07-Apr-1986 00:001906 
Läser (trycker) INFOPRG.ADR eller INFOVAR.ADR.

infoprg.adr07-Apr-1986 00:008355 
Information om adressregisterpaketet .ADR. Kan registrera
namn, adress, personnummer och 69 text.
infovar.adr07-Apr-1986 00:003990 
Information om adressregisterpaketet .ADR.

kasxadd.bas26-Nov-1984 00:002942basic program
Ingår i KASX-systemet.

kasxinx.bas23-Sep-1985 00:002532basic program
Ingår i KASX-systemet.

kasxlis.bas26-Nov-1984 00:002309basic program
Ingår i KASX-systemet.

kasxmenu.ny23-Sep-1985 00:001184 
Registersystem för tidskriftsartiklar mm söker efter
indexord i 6 nivåer.
kasxrap.bas26-Nov-1984 00:004890basic program
Ingår i KASX-systemet.

kasxs_k.bas26-Nov-1984 04:003654basic program
 
kasxska.bas26-Nov-1984 00:00697basic program
Ingår i KASX-systemet.

kasxsök.bas26-Nov-1984 00:003654basic program
Ingår i KASX-systemet.

kompl.adr07-Apr-1986 00:006617 
Ingår i adressregisterpaketet .ADR.

printer.adr07-Apr-1986 00:003239 
Ingår i adressregisterpaketet .ADR.

regprog.bas16-May-1985 00:004129basic program
Registerprogram med sortering och lagring på kassett.

regsort.bas17-May-1985 00:005399basic program
Sorteringsrutinen ur 'ABC om programmering och
dokumentation'.
s_k.adr07-Apr-1986 03:002911 
 
serie.adr07-Apr-1986 00:002497 
Ingår i adressregisterpaketet .ADR.

sk_rm.adr07-Apr-1986 03:002596 
 
skriv.adr07-Apr-1986 00:002869 
Ingår i adressregisterpaketet .ADR.

skärm.adr07-Apr-1986 00:002596 
Ingår i adressregisterpaketet .ADR.

sök.adr07-Apr-1986 00:002911 
Ingår i adressregisterpaketet .ADR.

telefon.bas23-Oct-1986 00:008901basic program
Telefonregister där datafilen krypteras. Kan även användas
med 16k efter ändring av konstant.
telefon.rem23-Oct-1986 00:00729 
Information till TELEFON.BAS.

text.adr07-Apr-1986 00:001429 
Ingår i adressregisterpaketet .ADR.

valpr.adr07-Apr-1986 00:0011983 
Ingår i adressregisterpaketet .ADR.

video.bas09-Jan-1987 00:0010196basic program
Register för videoband. Kan söka på namn eller titel.

ändra.adr07-Apr-1986 00:006283 
 

[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]