[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc80/subrutin/
..29-Nov-2002 12:01Parent directory
 
binary.asm16-May-1985 00:001682assembler source code
Källkod för ett program som omvandlar från decimalt till
binärt.
blink.bas01-Oct-1986 00:001017basic program
Exempel på blinkande text.

capedit.bas19-Sep-1984 00:00652basic program
Editera text till Stor Inledande Bokstav I Varje Ord.

datkoll.bas16-May-1985 00:001389basic program
Liten enkel koll om angivet datum är rimligt.

dectohex.bas01-Oct-1986 00:001435basic program
Dec 0-65535 till Hex. Använder POKE-arean.

fnk.bas19-Sep-1984 00:00703basic program
Rutin för tidtagning.

get.bas16-May-1985 00:002917basic program
Inmatning av data med GET.

getskriv.bas19-Sep-1984 00:002005basic program
Subrutin för ordbehandling med GET-strängar.

getskriv.rem19-Sep-1984 00:001501 
Informationsfil till GETSKRIV.BAS.

grafrub.bas03-May-1986 00:001016basic program
REM-satser för grafikmod.

grphchar.bas11-Apr-1985 00:001607basic program
ASCII-tabell i tecken och grafikmod.

ingress.bas16-May-1985 00:001469basic program
Snygg inledning till program. Av Leif Davidsson <2597>.

input.bas11-Apr-1985 00:00694basic program
Inmatning av tecken för tecken. Med radlängdskontroll.

joystyrn.bas03-May-1986 00:00971basic program
Program för styrning av Joystick. Källkod JOY5458E.ASM. Se
även JOYINFO.TXT.
leftscrl.bas11-Apr-1985 00:00966basic program
Exempel på vänsterscrollad kutvplottning.

meny.bas11-Apr-1985 00:00617basic program
Skapa meny.

meny2.bas16-May-1985 00:002449basic program
Skapa meny.

movestop.bas03-May-1986 00:001259basic program
STOP med valfri tangent.

movestop.inf03-May-1986 00:001421 
Källkod till MOVESTOP.BAS.

mult100.asm16-May-1985 00:001902assembler source code
Källkod. Multiplicerar med 100 ? eller ?.

noctrlc.bas02-May-1986 00:00802basic program
Subrutin för att stänga av verkan av CTRL-C. Av Lasse
Olofsson.
notangnt.bas03-May-1986 00:00752basic program
Stänger av och sätter på Ctrl-C.

runtime.bas11-Apr-1985 00:00771basic program
Tangentbordsrutin. Ctrl-R startar programkörning.

scroller.bas16-May-1985 00:002324basic program
Scroll-funktion.

sidspark.bas03-Apr-1986 00:002346basic program
Exempel på PC Sidekick.

sk_rmpr.bas19-Sep-1984 03:00832basic program
 
sk_rmpr.rem19-Sep-1984 03:00776 
 
skrm.bas19-Sep-1984 00:002927basic program
Utför scroll upp/ner och vänster/höger.

skärmpr.bas19-Sep-1984 00:00832basic program
Skärmdump rad 0-21.

skärmpr.rem19-Sep-1984 00:00776 
Beskriver SKÄRMPR.BAS.

standby.bas11-Apr-1985 00:001615basic program
Ta en paus med hjälp av kod.

talin.asm01-Oct-1986 00:002806assembler source code
Talomvandling. Källkod.

talin.bas01-Oct-1986 00:002735basic program
Talomvandling.

testsort.bas28-Oct-1985 00:003006basic program
Sortering av strängar.

tv.obs25-Nov-1984 00:00213 
TV-editorn. Ett observandum.

tv.rem25-Nov-1984 00:003228 
Info om en rutin för syntaxkontroll av BASIC med hjälp av
TV-editorn. Programmet finns i TV1.INI och TV2.MRG.
tv1.ini25-Nov-1984 00:00746 
TV-editorn. Lägger in maskinspråk.

tv2.mrg25-Nov-1984 00:001552 
TV-editorn. MERGE-as med TVMAIN3.

tv3till.bas25-Nov-1984 00:00597basic program
TV-editorn. 3 nya kommandon till TV.

tv3till.inf25-Nov-1984 00:001166 
TV-editorn. Beskriver TV3TILL.BAS.

tvobs.obs25-Nov-1984 00:00311 
TV-editorn. Ändring för cs 11273 i TV1.INI.

tvreplac.bas25-Nov-1984 00:001063basic program
TV-editorn. Ny rutin.

tvreplac.inf25-Nov-1984 00:001243 
TV-editorn. Beskriver TVREPLAC.BAS.

tvsearch.bas25-Nov-1984 00:001268basic program
TV-editorn. Ny rutin.

tvsearch.inf25-Nov-1984 00:002678 
TV-editorn. Beskriver TVSEARCH.BAS.

utskrift.202-May-1986 00:001807 
Orginellt utskriftsprogram. MERGE-as.

variabel.bas03-May-1986 00:00418basic program
Listar variabler i MERGE-at program.

varilin.bas03-May-1986 00:00961basic program
Skriver radnr för sökt variabel i MERGE-at program.

varlist.bac03-May-1986 00:001771compiled basic program
Ger lista över variabler samt deras koder.

varlist.doc03-May-1986 00:004036 
Beskriver VARLIST.BAC.


[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]