[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]

 

Ancient file library

Directory of /pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc800/utility/filhant/
..16-Apr-2003 22:56Parent directory
 
_tertext.bas01-May-1986 03:001833basic program
 
arclist.bas24-Sep-1988 00:0011119basic program
Rutin i BASIC II som kan lista innehållet i en PC ARC fil.
Rutinen används i monitorn. Av Kristoffer Eriksson <5357>.
arklist1.abs04-Oct-1992 00:00759 
Program för att lista arkiv från UFD-DOS.

arkpack5.bac04-Oct-1992 00:003795compiled basic program
Arkivpackningsprogram för ABC800-serien.

arkpack5.txt04-Oct-1992 00:002150plain text
Dokumentation till arkivpackningsprogram för ABC800-serien.

arkpack7.bac27-Dec-1992 00:003036compiled basic program
Nya ARKPACKern för ABC800 serien, Ver 4.0

arkpack7.txt27-Dec-1992 00:003057plain text
Information om ARKPACK7.BAC UNARKIV2.ABS

arkr{kn5.z8004-Oct-1992 00:00759 
Maskinkodsfil till arkpack5.bac

arkr{kn7.z8027-Dec-1992 00:00506 
Till hör ARKPACK7.BAC för ABC800 serien

bunt.bas04-Apr-1988 00:005106basic program
Lägger ihop mindre textfiler till större filer. Info ingår.
Ganska välgjort, men klarar enhetsnamn på filer dåligt.
concat.bas01-May-1986 00:001594basic program
Länkar samman textfiler.

config.ufd01-May-1986 00:002646 
ADDOPT.ABS-konfigurering på ett enklare sätt.

convert.bas22-Jun-1987 00:006151basic program
Konverterar innehållet i PC-textfiler till läsbar form på
ABC80X eller UNIX. Dvs konverterar IBM:s ÅÄÖ till 7-bit fil
filos.bac22-Dec-1992 00:0016512compiled basic program
Tabellstyrd kopiering och radering av filer.
Klarar att ändra/skapa UFD. Se FILOS.MAN.
filos.bas24-Jan-1993 00:0036928basic program
Källkod till FILOS.BAC. Lagra med SAVE och kör SQUEZ för
att skapa FILOS.BAC.
filos.man06-Feb-1993 00:002798 
Kortfattad handbok till FILOS.BAC.

filsum.bas01-May-1986 00:00581basic program
Beräknar filsumma för textfiler.

filtohex.bas27-Aug-1986 00:002773basic program
Konverterar binärfiler till HEX-format för överföring via
modem. Filerna kan återskapas med HEXTOFIL.BAS.
frekfile.bas06-Feb-1993 00:00920basic program
Histogram över bytesfrekvensen i en fil. Kan bedöma
effekten av packningsprogram
hextofil.bas15-May-1988 00:003573basic program
Återskapar binärfiler av HEX-filer skapade av FILTOHEX.BAS.

hfm.bac18-Nov-1987 00:005819compiled basic program
Program för Huffmankodning av filer. Källkod finns i
HFM.ASM.
hfm.inf18-Nov-1987 00:0013626 
Informationsfil till HFM.BAC.

huffman.bas30-Jul-1987 00:0013621basic program
De/komprimering av filer medelst Huffman-kodning.

isamchek.bas11-Oct-1986 00:0021874basic program
Program för felsökning i ISAM-register.

isamchek.inf30-Jul-1986 00:0013797 
Information till ISAMCHEK.BAS.

katalog.bas01-Aug-1987 00:0016724basic program
Program för att skapa och editera katalogfiler till
programbanken.
killfil2.bas10-Jan-1992 00:001995basic program
Samma som killfil.bas men man kan välja extension
så att man slipper skriva den varje gång.
leta.bas01-May-1986 00:001587basic program
Med programmet kan man leta efter text i en textfil som
lagrats under TEMP.BAS. textfil som lagrats under TEMP.BAS.
list80.bas06-Oct-1990 00:007448basic program
Gör det möjligt för en dator i ABC800-serien att lista
program som sparats i .BAC-format med ABC80.
list80.dat06-Oct-1990 00:001771 
Datafil (binär) till LIST80.BAS. Se även LIST80.INF.

list80.inf06-Oct-1990 00:002807 
Infofil till LIST80.BAS.

listskyd.bas13-Jul-1988 00:00765basic program
Sätter och tar bort listskydd.

lzhlist.bas02-Sep-1989 00:008934basic program
Program som listar innehållet i en ett PC-arkiv av typen
LHARC. Skrivit av Kristoffer Eriksson. Programmet används i
mapp.bas21-Aug-1988 00:0024837basic program
Lagrar flera filer i en fil eller 'mapp'. Lagrar binärt,
men ingen komprimering sker. Ver 4.02 av Lars B. Cid 880621
mapp.inf13-Jul-1988 00:00666 
Infofil till MAP.BAS.

memini.bas20-Sep-1990 00:001628basic program
Kopiering av filer angivna i DATA-satser från diskett till
MEM:.
pf.bas01-Aug-1987 00:009122basic program
Visar textfiler på skärmen i text/hex-format. .BAC-filer i
hex. Page Up/Down-funktion finns, samt enkel sökning.
ramcopy.bas10-Jan-1987 00:003789basic program
Kopiering av filer angivna i DATA-satser från diskett till
RAM:.
ramini.bas10-Jan-1987 00:001945basic program
Överför filer till RAM:.

scramble.bas09-Jan-1988 00:001531basic program
Förvränger fil m RND-funktionen. Kan bara avkodas på en dat
samma typ. Ver 4.02 <7390>. Infilen byts mot utfilen.
sortfile.bas09-Dec-1987 00:005685basic program
Sorterar textfiler efter valfri del av rad. Bugg: 1:a raden
i infilen dubbleras, men för övr. fungerar det. Ver 1.00 <5
spacerem.bas20-Jun-1987 00:001462basic program
Ett program som tar bort önödiga spaces i textfiler skapade
tex med REG800.
syslib.bas15-Mar-1990 00:0019944basic program


syslib.dok15-Mar-1990 00:0014608 


textbyt.bas09-Dec-1987 00:002454basic program
Primitivt utbyte av text mot annan text i fil. Text(er)
måste editeras in i progget & filnamn ska stå i DATA-satser
txtprint.bas01-May-1986 00:001382basic program
Enkelt program som skriver ut textfiler på skrivare.

unarkiv1.bac03-Jul-1992 00:00759compiled basic program
Nya versionen av UNARKIV för ABC80X ver 1.1

unarkiv2.abs25-Oct-1992 00:00759 
Upp packnigs program för .ARK på ABC800 serien.

visa.bas01-May-1986 00:001859basic program
Ett enkelt program för läsning av textfiler. Textfilen kan
anges som parameter vid anropet tex RUN VISA,MIN.FIL.
visautil.bas10-Jul-1987 00:006560basic program
Visar textfiler på skärmen med snabb fram och bakåtscroll.
Se till att datorn är i INTEGER och EXTEND vid inläsning av
ziplist.bas20-Mar-1993 00:0011447basic program
Listar innehållet i PC-arkiv av typen ZIP. Kan köras i
Basic-II, BasicII/PC, och Basic-V under DNIX.
återtext.bas01-May-1986 00:001833basic program
 

[Commodore] [Luxor] [New] [Search] [Home]