[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

1 Johdanto

1.1 Järjestemään sisältyvät yksiköt

ABC800:n suunnittelun pohjana ovat olleet kokemukset ABC80:sta ja se muodostaa näin kehittyneemmän vaihtoehdon ABC80:lle. ABC800 sisältää mm. laajemman BASICin, suuremman muistikapasiteetin, paremmat kommunikointimahdollisuudet ja mahdollisuudet värilliseen tarkkuusgrafiikkaan. Lisäksi on valittavissa 40 tai 80 merkin näyttö, integroitu numeerinen näppäimistö ja funktionäppäimet.

ABC800 on modulirakenteinen tietokone, joka on rakennettu yhdeksi yksiköksi näppäimistön kanssa. Tietokone sisältää järjestelmäohjelman korkean tason kielelle (BASIC), ohjelma on tallennettu ROM-piireihin. Tästä syystä ABC800 on valmis käyttöön heti virran kytkemisen jälkeen, esim. sovellutusohjelmien lataukseen levyltä tai kasetilta tai omien ohjelmien kehittämiseen. Näppäimistö on pohjoismaisen kirjoituskonestandardin mukainen ja sen avulla kommunikoidaan tietokoneen kanssa, syötetään esim. komennot, ohjelmakäskyt ja data-arvot.

[Kuvassa ABC810, ABC815 ja ABC800]

ABC800:aan liitetään näyttö, jota käytetään virransyöttöön ja kommunikaatioon käyttäjän kanssa, esim taulukoiden ta käyrien näyttämiseksi, data-arvojen kysymiseksi tai ohjelmointia koskevien virheilmoitusten antamiseksi. Näyttöä käytetään myös näyttämään ne komennot, käskyt tai data-arvot, jotka kirjoitetaan näppäimistöltä.

ABC800:lla on kaksi eri näyttövaihtoehtoa, ABC810 ja ABC815. ABC800 kytketään näyttöön signaalikaapelin kautta. Tämän ansiosta voidaan näppäimistön ja näytön sijoitusta muuttaa käyttäjälle parhaiten sopivaksi.


[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 03, 2020.