[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]

[Expansionenhet]
  1. Signalkabeln som är fast ansluten till ABC 834 ansluts till kontakten på styrkortets framsida. Kontakterna går bara att sättä i på ett sätt.
  2. Anslut busskabeln till uttaget på datorns baksida (ABC-bussen) och till uttaget på den kotplats i expansionenheten vid vilken dioden är placerad. Kontakterna är monterae på kort för att underlätta anslutningen. Skjut in korten ordentligt så att kontakterna säkert bottnar i uttagen.
  3. Anslut nätkablarna till uttagen på flexskivhetens respektive expansionenhents baksida.
  4. Sätt i stickkontakterna i vägguttaget.
    [ABC 802 med ABC 834]
  5. Slå till strömställarna.
  6. Kontrollera att spänningen till datorn är tillslagen.

[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 07, 2020.