[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]

  1. Kontrollera att nätspänningsindikatorn (dioiden) på expansionsenheten lyser.
  2. Tryck in återstallningsknappen RESET, som är placerad pa datorns baksida.
  3. När bildskarmen visar "ABC 800" är systemet klart för anvandning.

2.3 Manöverorgan, indikatorer och anslutningsdon

2.3.1 Flexskivenhet ABC 834

Flexskivenheten innehåller två drivenheter, drivenhet 0 till vänster och drivenhet 1 till höger.

[Flexskivenhet ABC834]

Läs/skrividikator - för indikering av att enhenten läser eller skriver på flexiskivan.

[ABC834 - baksida och styrkort]

[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 07, 2020.