[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]

2.3.2 Expansionsenhet ABC 890

[Expansionhet]

2.4 Flexskivan

Dubbelsidiga 5 1/4" flexskivor med 80 spår ska användas. Dessa har då samma format som de som används i ABC 832.

Flexskivan, som är innesluten i ett papphölje, består av en tunn järnoxidbelagd skiva. Papphöljet är belagt med plast på insidan så att skivan ska kunna rotera med minsta möjliga triktion.

[Flexskiva]

[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 07, 2020.