[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]

Esipuhe

Tämä käyttöohje on tarkoitettu Sinulle, joka alat käyttää ABC800:si. Käyttöohje sisältää sekä kuvailevaa tekstiä että ohjeita ja on kirjoitettu sitem että vaikkei Sinulla olisikaan aiempaa tietokonekomeusta, osaat vaikeuksitta käyttää ABC800:a.

Luvussa 1 on yleisluotoinen esittely ABC800:sta: siihen sisältyvistä yksiköistä, sen käyttöalueista, ympäryslaitteista ja lisätarvikkeista, laajennusmahdollisuuksista, ohjelmointikielistä ja ohjelmista.

Luvussa 2 kerrotaan peruskokoonpanosta ja ABC800:n rakenteesta sekä toiminnasta. Lisäksi kuvataan ABC800:n kanssa käytettävien näyttöpäätteiden ABC810 ja ABC815 rakenne ja toiminta.

Luvussa 3 selvitetään ABC800:n, ABC810:n ja ABC815:n näppäimien ja kytkimien sijoitus, merkintä ja toiminta.

Luku 4 sisältää käyttöohjeet ABC800:n peruskokoonpanolle, ts. ABC800, toinen näyttöpääte (ABC810 tai ABC815), levymuisti ja/tai kasettimuisti.

Luku 5 kertoo, kuinka ympäryslaitteet liitetään ABC800:aan.

Luku 6 sisältää ABC800:n ja molempien näyttöpäätteiden tekniset tiedot ja lohkokaaviot.

Luvussa 7 on kirjallisuusluettelo.

Luku 8 sisältää liitteitä mm. virheilmoituksista, muistikartoista sekä luettelon eri merkeistä ja koodeista.

Luvun 9 muodostaa asiahakemisto.

Tässä käyttöohjeessa käsitellään BASIC II:a hyvin pinnallisesti, sille on oma erillinen käsikirja.

© Copyright 1981, Luxor AB, Motala


[Prev] [Next] [Sisällys] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 03, 2020.